Sắp Diễn Ra

15-12-2019 8:30 am -12:15 pm

Hội thảo PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC diễn ra vào sáng ngày 15/12/2019 (Chủ Nhật):


Một đội bóng được tổ chức tốt, quy củ và khoa học, thuần thục theo chiến thuật sẽ không dễ dàng bị khuất phục trước một đội bóng nhiều ngôi sao.

Thành bại trong kinh doanh, đến từ nhiều yếu tố. Bên cạnh sản phẩm hay chiến lược kinh doanh, năng lực của tổ chức và cách vận hành tổ chức là một trong những tính quyết định cho sự thành bại.

Một tổ chức mà mỗi cá nhân hiểu được vai trò từng vị trí, biết mình phải làm gì để cùng tổ chức phát triển, thêm người lãnh đạo biết dẫn dắt, biết vận dụng các quy trình hoạt động hiệu quả giúp cho tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Với vai trò là những nhà quản trị doanh nghiệp, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh doanh chúng ta còn nhiệm vụ phát triển tổ chức. Hai nhiệm vụ này đồng hành với nhau- tương sinh lẫn nhau. Nếu không thể phát triển năng lực tổ chức, chúng ta khó có thể phát triển kinh doanh, và ngược lại.

NỘI DUNG CHÍNH NĂNG LỰC TỔ CHỨC
I. KHÁI NIỆM NĂNG LỰC TỔ CHỨC
II. CÁC YẾU TỐ NĂNG LỰC
III. NHẬN DIỆN CÁC TRỞ LỰC
IV. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Vui lòng nhập địa chỉ email phù hợp với tài khoản của bạn. Tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này.

Login Facebook

Login Form