Qui định của Group Quản Lý Doanh Nghiệp

Lan tỏa trí thức, trao đổi kinh nghiệm.

Qui định của Group Quản Lý Doanh Nghiệp

Group Quản Lý Doanh Nghiệp là một cộng đồng nghề nghiệp, một tổ chức xã hội sinh hoạt theo các nội dung chuyên môn có liên quan đến Quản Lý Doanh Nghiệp. Group có qui định và điều kiện rất cụ thể và rõ ràng mà bất kỳ ai muốn tham gia thì đều phải tự gián tuân thủ.

 

Gala 2015 Group Quản Lý Doanh NghiệpĐiều kiện đầu tiên để được xem xét chấp nhận cho bạn tham gia vào Group Quản Lý Doanh Nghiệp như là một thành viên chính thức, là bạn phải nghiên cứu kỹ và tự giác chấp nhận những qui định của Group. Những hồ sơ cá nhân (trang face cá nhân) không đáp ứng các yêu cầu dưới đây sẽ không được xem xét.

Yêu cầu bắt buộc:

Theo tính chất nghiêm túc của Group, để đủ điều kiện được xét duyệt tham gia vào Group, bạn phải thể hiện một cách nghiêm túc và công khai đầy đủ trên face cá nhân của mình các thông tin sau:

- Tên thật

- Hình ảnh thật của bạn

- Chức vụ, công việc hiện tại

- Nơi đang làm việc

Nói một cách dễ hiểu là nếu chúng tôi không xác định được nhân thân của bạn qua thông tin mà bạn công khai, thì chúng tôi không chấp nhận vào group.

Một số điều kiện quan trọng khác mà bạn cũng nên cân nhắc trước khi vào Group:

- Group không cho phép quảng cáo trên tường group.
Nhằm để giữ cho các nội dung của group đi vào trọng tâm, group không cho phép bất kỳ ai đăng quảng cáo lên tường group. Vậy nếu bạn có ý định tham gia chỉ nhằm để quảng cáo, chứ không nhằm để học hỏi phát triển bản thân, thì group này không dành cho bạn.

Nếu bạn post quảng cáo hay các nội dung không phù hợp lên tường group thì ngay lập tức bạn sẽ bị xóa tên thành viên.
Nếu vi phạm của bạn có tính chất nghiêm trọng, bạn có thể bị chặn vĩnh viễn không được tham gia group, không được xem các nội dung public của group.

- Phải sinh hoạt tích cực.

Mục tiêu của group là xây dựng một cộng đồng những NHÀ QUẢN LÝ TÍCH CỰC và CÓ TRÁCH NHIỆM, nên nếu một ai tỏ ra thụ động, không tích cực tham gia hoạt động trong group, thì người ấy có thể sẽ bị sàn lọc, bị loại ra.
Chúng tôi thực hiện việc này dựa trên một số tiêu chí khoa học, có công cụ theo dõi, chứ không bằng cảm tính, và bạn có thể sẽ không được thông báo hay cảnh cáo trước.

Group QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP  

Tham gia group quản lý doanh nghiệp

Giới thiệu Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Tham gia group quản lý doanh nghiệp

Làm thế nào để trở thành thành viên Group?

Nhà tài trợ

Làm sao để tài trợ cho hoạt động của group?

ông Đỗ Hòa

Đỗ Hòa - Founder Group Quản Lý Doanh Nghiệp