Tự Giới Thiệu

Member của Group Quản Lý Doanh Nghiệp có thể đăng nhập và biên tập nội dung tự giới thiệu về mình, về sản phẩm và doanh nghiệp của mình tại đây. Có thể giới thiệu kèm theo hình ảnh, video ...
Người quản lý trang web sẽ biên tập, chỉnh sửa lại (nếu cần) và sẽ xuất bản tại đây.