group quản lý doanh nghiệp

  • Xin tóm tắt một số ý chính trong buổi chia sẻ về đề tài "" Cách ứng dụng hệ thống lương 3P trong doanh nghiệp" do diễn giả David Linh Nguyen Huyen để các anh chị ko tham gia được có thể năm một số ý chính. 

  • Chia sẻ từ 4 phần Recap của thành viên tham dự - Anh CaDao trong buổi chia sẻ của anh Đỗ Hòa - Group Quản Lý Doanh Nghiệp vào ngày 05.11.2017 vừa qua

  • LEADERSHIP ỨNG DỤNG

    (Recap của thành viên Ca Dao - Buổi chia sẻ Leadership ứng dụng của diễn giả Hoàng Văn Quyền)

    1. Quanh chuyện thưởng thiếc cho anh em cuối năm, nhà quản trị hẳn cũng đang bù đầu chuyện cho năm sau... mùa sau tết – sẽ biến động nhân sự.

  • Buổi sinh hoạt offline với chủ đề ''Quản lý tài chính doanh nghiệp'' vào ngày 2/12/2018 do Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức với sự chia sẻ của diễn giả Do Hoa.

  • Buổi offline vừa qua là sự kết hợp giữa 2 phần, phần 1 là Report của anh Bùi Huy Tùng phân tích 1 DN 500 Salesman có sử dụng DMS & phần 2 là Simulation với sự chia sẻ cùng với sự hướng dẫn của anh Cao Lương Tài phối hợp với anh Bùi Huy Tùng đã giúp những người tham gia có cái nhìn rõ hơn và soi lại bản thân doanh nghiệp mình để hiểu sâu sắc hơn.

  • Bánh xe của năm 2018 đã thực sự lăn bánh, năm 2018 chắc chắn là năm của những hứa hẹn tiềm năng. Trong kinh doanh, một trong những việc quan trọng phải làm vào đầu năm mới là nhìn lại kết quả năm cũ và nhận định tình hình, xu hướng của năm mới nhằm đưa ra những chính sách, chiến lược để có một năm nhiều thắng lợi.