group quản lý doanh nghiệp

  • Recap của thành viên Ca Dao - Buổi chia sẻ Leadership ứng dụng của diễn giả Hoàng Văn Quyền

  • Buổi sinh hoạt offline với chủ đề ''Quản lý tài chính doanh nghiệp'' vào ngày 2/12/2018 do Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức với sự chia sẻ của diễn giả Do Hoa.

  • Buổi offline vừa qua là sự kết hợp giữa 2 phần, phần 1 là Report của anh Bùi Huy Tùng phân tích 1 DN 500 Salesman có sử dụng DMS & phần 2 là Simulation với sự chia sẻ cùng với sự hướng dẫn của anh Cao Lương Tài phối hợp với anh Bùi Huy Tùng đã giúp những người tham gia có cái nhìn rõ hơn và soi lại bản thân doanh nghiệp mình để hiểu sâu sắc hơn.