Album Ứng Dụng CRM Để Nâng Cao Hiệu Suất Kinh Doanh

Hình ảnh ghi nhận hoạt động của sự kiện "Ứng Dụng CRM Để Nâng Cao Hiệu Suất Kinh Doanh"  do Mr. MICHAEL MINH DO - Nguyên Giám đốc Giải pháp tại Microsoft Singapore chia sẻ

Album Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ

Album Nâng Cao Năng Lực Đội NgũAlbum Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ

Hình ảnh ghi nhận hoạt động của sự kiện "Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ"  do Mr. HOÀNG VĂN QUYỀN - Tổng Giám Đốc KOHLER Việt Nam chia sẻ

Album Chuỗi cung ứng, bí quyết để tiên phong và đột phá

Album Chuỗi cung ứng, bí quyết để tiên phong và đột phá

Hình ảnh ghi nhận hoạt động của sự kiện "CHUỖI CUNG ỨNG, BÍ QUYẾT ĐỂ TIÊN PHONG VÀ ĐỘT PHÁ" do Mr. Thãi Vĩnh Phúc chia sẻ, với thế mạnh được đào tạo tư duy chiến lược và tính hệ thống SCM chuyên nghiệp và hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực mua hàng & chuỗi cung ứng tại các tập đoàn trong nước và quốc tế.

Album Chiến lược bán lẻ - Mr. Đỗ Hòa

Chiến lược bán lẻ - Diễn giả: Đỗ Hòa

Hình ảnh sinh hoạt của Group Quản Lý Doanh Nghiệp. Đề tài: Chiến Lược Bán Lẻ - Diễn giả: Đỗ Hòa.

YEAR END PARTY 2018

Hình ảnh sinh hoạt của Group Quản Lý Doanh Nghiệp. Các anh chị thành viên nào có hình ảnh muốn đóng góp vào album của Group xin gởi về cho admin.

Hoạt Động