Nhà quản lý khác với Nhà lãnh đạo như thế nào?

Nhà quản lý khác với Nhà lãnh đạo như thế nào?

Vai trò của kế toán quản trị trong việc tối ưu chi phí gia tăng lợi nhuận

Vai trò của kế toán quản trị trong việc tối ưu chi phí gia tăng lợi nhuận

Công thức cơ bản nhất lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi chi phí bỏ ra. Lợi nhuận sẽ tăng khi ta tăng doanh thu hoặc là giảm chi phí. Một số trường hợp DN không kiểm soát, tối ưu chi phí còn làm cho lợi nhuận bị giảm đi. Nguy hiểm ở chổ nhiều khi chi phí gia tăng ngoài khả năng kiểm soát mà không nhận biết được. Ngoại trừ những DN có hệ thống quản lý bài bản thì mọi cái đã tối ưu, ở đây mình muốn chia sẻ với phần lớn SME mà việc quản lý kiểm soát phụ thuộc vào kế toán, cụ thể là kế toán quản trị rất yếu.

Lãnh đạo là gì? Các phong cách và thuyết về lãnh đạo

Lãnh đạo là gì? Các phong cách và thuyết về lãnh đạo

Bạn cho rằng có gì liên quan giữa lãnh đạo và con người? Tại sao phải biết lãnh đạo thì mới tìm được người tài? Tại sao tìm được người thì mới biết lãnh đạo cho phù hợp môi trường và hoàn cảnh? Tại sao có những người lãnh đạo chỉ cần nhìn là thấy muốn đi theo? Tại sao có những nhân sự trong tay người này như phế nhân nhưng khi vào tay người khác như hạt kim cương lấp lánh?

Tại sao dự án triển khai CRM thất bại hoặc không hiệu quả?

Tại sao dự án triển khai CRM thất bại hoặc không hiệu quả?

Với xu hướng hiện nay thì CRM không còn quá xa lạ với doanh nghiệp, chi phí triển khai CRM không còn là quá sức đối, thậm chí với doanh nghiệp nhỏ. CRM trở thành một mắc xích quan trọng và giúp cải thiện khả năng bán hàng, cải thiện việc giao tiếp giữa các phòng ban, hay đo lường chính xác hiệu quả của từng campaign Marketing. Nhưng vì sao 90% doanh nghiệp triển khai bị thất bại hoặc thật sự hiệu quả, và sau đây là 8 lý do chỉ ra nguyên nhân thất bại của dự án CRM được thực hiện trên các doanh nghiệp tại Việt Nam