Nhà quản lý khác với Nhà lãnh đạo như thế nào?

Nhà quản lý khác với Nhà lãnh đạo như thế nào?

1.Về việc bổ nhiệm.

Nhà quản lý thường là một vị trí trong cấu trúc bộ máy của một tổ chức, trong khi nhà lãnh đạo là một vai trò trong đội ngũ, hay một nhóm người, tụ tập, hình thành một cách chính thức lẫn không chính thức, hoạt động công khai hoặc âm thầm vì một mục đích nào đó.

Quản lý có thể do một ai đó bổ nhiệm, nhưng cũng có thể tự bổ nhiệm.

Lãnh đạo là vai trò trong một đội ngũ, một nhóm người, nên có thể đi kèm theo một vị trí quản lý hoặc không giữ vị trí quản lý. Chẳng hạn, Tổ trưởng công nhân là người quản lý công nhân, nhưng lãnh đạo phong trào công nhân đấu tranh cho quyền lợi công nhân có thể là một người không có chức vụ quản lý gì.

Vai trò lãnh đạo hình thành từ sự tín nhiệm của đội ngũ, nhưng cũng có thể từ sự tự nguyện nhận lãnh. Các nhà lãnh đạo vĩ đại thường là xuất phát từ sự tự nhận thức được vai trò của mình trong một tình thế nhất định, và xung phong nhận lãnh vai trò ấy.

2. Về đối tượng chịu tác động

Như đã nói ở (1), nhà quản lý là một vị trí trong tổ chức, được lập ra để thực thi một nhiệm vụ, do vậy đối tượng của công việc quản lý có thể gồm nhiều đối tượng khác nhau, kể cả con người, nếu con người có vai trò trong trong việc thực thi một nhiệm vụ.

Trong tổ chức doanh nghiệp thường được chia theo chức năng nên ta mới có sales management, marketing management, finance management, hr management, IT management, production management... Tương tự chúng ta có Sales Manager, Marketing Manager...

Còn nhà lãnh đạo thì là một vai trò trong một tập thể, một đội ngũ, nên đối tượng của công việc lãnh đạo là con người. Do vậy chúng ta thường nghe team leader, chứ không có finance leader, IT leader.
Lưu ý là khi người ta nói "IT Leadership" thì phải hiểu đó là viết tắc của "IT Leadership Team". Trong trường hợp này người nói muốn nhận mạnh vai trò (những người có vai trò lãnh đạo của bộ phận IT), chứ không có ý muốn nhấn mạnh một vị trí, chức vụ quản lý cụ thể.

3. Tư duy dẫn dắt thực thi nhiệm vụ.

Như đã nói ở (1) và (2), nhà quản lý được giao trách nhiệm thực thi một nhiệm vụ, và trong thời đại ngày nay, để quản lý công việc, người ta thường chuẩn hóa, qui trình hóa, định mức hóa... do vậy, công việc của nhà quản lý thường là đảm bảo mọi người trong tổ chức thực hiện đúng theo qui trình, theo tiêu chuẩn, theo định mức đã được đề ra trước.

Tức là nhà quản lý được yêu cầu làm đúng, làm chính xác như những gì đã đề ra trước, và chỉ chấp nhận cho anh cải tiến nhỏ nhằm giảm thời gian chi phí, chứ không yêu cầu sáng tạo.

Chính vì điều này nên những người quản lý giỏi, có bề dày kinh nghiệm và thông thạo qui trình, tức là giỏi về "do things right", nên thường lâu ngày sẽ bị giảm năng lực sáng tạo.

Trong khi đó, nhà ãnh đạo xuất phát từ sự nhận thức vai trò nhắm đến đạt được một mục tiêu rõ ràng. Ông ta không bị ràng buộc bởi những qui trình, định mức, tiêu chuẩn... nên sẽ tìm mọi cách có thể được để đạt được mục tiêu của mình. Do vậy tư duy của nhà lãnh đạo giỏi thường là "do right things".

Tôi cũng muốn bổ sung thêm một số ý.

4. Phân biệt nhà quản lý và nhà lãnh đạo qua động cơ, mục đích.

Tôi cho rằng đây là điểm phân biệt rõ nét nhất giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo.
Trong khi nhà quản lý được trả công để làm việc phục vụ cho lợi ích của người trả tiền, thì nhà lãnh đạo thường là làm việc tự nguyện vì lẽ phải, đấu tranh cho sự công bằng, và vì lợi ích của giai cấp bị cai trị, và trong doanh nghiệp thì là đối tượng chịu sự quản lý.

5. Ứng dụng Leadership trong quản lý doanh nghiệp.

Chính vì nhà lãnh đạo thường được lòng, được sự ủng hộ hết mình của cấp dưới nên các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp, các tổ chức nơi con người được xem là trung tâm của chiến lược, nơi con người đóng một phần thiết yếu của sản phẩm, thì họ thường cố gắng đào tạo, trang bị năng lực lãnh đạo cho các cấp quản lý, sao cho các nhà quản lý của mình trở thành những nhà lãnh đạo thực thụ.
Quản lý giỏi, cộng thêm năng lực lãnh đạo giỏi, thì chắc chắn các cấp quản lý này sẽ có thể được thực thi nhiệm vụ tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.

Hy vọng là nội dung trên góp phần làm rõ hai khái niệm nhà QUẢN LÝ và nhà LÃNH ĐẠO.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu rõ hơn khái niệm lãnh đạo nếu chúng ta tham gia chương trình sinh hoạt sắp đến của Group Quản Lý Doanh Nghiệp có tên gọi Leadership Development (Xây dựng Năng lực Lãnh đạo) để hiểu nội hàm của năng lực lãnh đạo gồm những gì, và làm sao mà xây dựng năng lực lãnh đạo cho bản thân mình cũng như là hoạch định kế hoạch và lộ trình xây dựng năng lực lãnh đạo cho các cấp quản lý của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Comments on Nhà quản lý khác với Nhà lãnh đạo như thế nào?

Be the first to comment
Please login to comment