Bốn Phương Pháp Sáng Tạo - Cải Tiến - Đột Phá Của Do Thái

Bốn Phương Pháp Sáng Tạo - Cải Tiến - Đột Phá Của Do Thái

Hội thảo Bốn Phương Pháp Sáng Tạo - Cải Tiến - Đột Phá Của Do Thái diễn ra vào sáng ngày 25/8/2019 (Chủ Nhật) sẽ thảo luận về:

1. Ba bước quản trị sự thay đổi thành công để thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động, cạnh tranh hung dữ & đói khát
2. Tinh thần sáng tạo - cải tiến - đột phá của Do Thái tạo nền tảng thành công ngày nay của Quốc Gia Israel.
3. Thực hành bài tập 4 phương pháp sáng tạo - cải tiến - đột phá của Do Thái giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả tức thì.

Ngày 8:30 am 25-08-2019
Kết Thúc 12:15 pm 25-08-2019
Ngày Bắt Đầu Đăng Ký 8:00 pm 12-08-2019
Số chỗ ngồi 120
Ngày Ngưng Nhận 11:00 pm 23-09-2019
Vé Mỗi Người 150,000VND
Địa Điểm VCCI (Hội trường lầu 4)
Categories OFFLINE HCM

Album Sinh Hoạt 1

Album Sinh Hoạt 2

Album Sinh Hoạt 3

Album Sinh Hoạt 4

VBO 2019

Album Sinh Hoạt 5

Album Sinh Nhật 2

Thành Viên