NHÓM QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP (QLDN) là nhóm những người tâm huyết chia sẻ và nhận chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về đề tài quản lý doanh nghiệp theo mô hình Tri Thức-Chia Sẻ. Mục đích cuối cùng là mang lại sự hài hòa giữa giá trị nội tại tạo ra cho mỗi thành viên và giá trị cộng hưởng tạo ra cho cộng đồng.

SỨ MỆNH CỦA NHÓM: Đưa năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt lên ngang tầm thế giới thông qua việc tập hợp và xây dựng một đội ngũ tinh hoa gồm những người có trình độ chuyên nghiệp cao, có nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp chung làm nòng cốt.

VIỄN CẢNH CỦA NHÓM: Trong 5 năm sẽ trở thành một đội ngũ tinh hoa có tầm ảnh hưởng hàng đầu về lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đóng vai trò dẫn dắt và định hướng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NHÓM: Tôn chỉ hoạt động của Nhóm Quản Lý Doanh Nghiệp dựa trên nguyên tắc “người thật, việc thật, giá trị thật”.

NGƯỜI THẬT
Nhóm QLDN sàng lọc và kết nạp những thành viên nghiêm túc, tham gia với tên thật, công khai công việc, vị trí làm việc hoặc chuyên môn của mình. Không chấp nhận những thành viên ẩn danh, cố ý che giấu nhân thân của mình, hoặc tham gia nhóm với những mục đích, ý đồ không rõ ràng.

VIỆC THẬT
Nhóm QLDN khuyến khích các thành viên chia sẻ, thảo luận các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn có giá trị về quản lý doanh nghiệp nhằm học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ. Thành viên tham gia Nhóm QLDN phải thể hiện vai trò của mình ở trong Nhóm, phải tham gia tích cực các hoạt động sinh hoạt của Nhóm, phải xem Nhóm như là môi trường để mình chia sẻ giúp đở người khác và đồng thời học hỏi nâng cao trình độ, rèn luyện tính cách của bản thân. Nhóm không chấp nhận thành viên gia nhập Nhóm với vai trò quan sát.

GIÁ TRỊ THẬT
Hoạt động của Nhóm QLDN hướng đến tạo ra giá trị thật, mang lại lợi ích thiết thực cho từng thành viên của Nhóm. Đồng thời thông qua các thành viên của Nhóm mang lại giá trị lan tỏa cho cộng đồng và xã hội.

QUI ĐỊNH NỘI BỘ CỦA GROUP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.

- QUI ĐỊNH VỀ SINH HOẠT. Mọi thành viên tham gia vào Group phải thường xuyên sinh hoạt (thảo luận offline, thảo luận online).

- QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THẢO LUẬN. Group là tổ chức chuyên môn KINH DOANH và QUẢN LÝ, thành viên chỉ thảo luận các vấn đề có liên quan. Tuyệt đối không thảo luận các vấn đề khác.

- QUI ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO, PR. Không tùy tiện quảng cáo trong Group. Khi biên tập nội dung, thành viên được kèm theo CHỮ KÝ, tối đa 2 dòng, để ghi thông tin về vị trí công việc và nơi làm việc. Ngoài ra Group có tổ chức các hoạt động cho thành viên tự giới thiệu, trưng bày hàng hóa, kết nối kinh doanh.

- QUI ĐỊNH VỀ BIÊN TẬP BÀI. Thành viên không được kéo link bài từ website, tường cá nhân... bên ngoài vào Group, hành động này được xem là quảng cáo trá hình. Thay vào đó thành viên có thể chép lại nội dung để chia sẻ trong group, và có ghi nguồn.

- QUI ĐỊNH VỀ HÀNH VI ỨNG XỬ. Group khuyến khích sự đa dạng và tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân. Khi thảo luận thành viên phải giữ thái độ lịch sự, tôn trọng người khác. Chỉ tranh luận chuyên môn, tuyệt đối không tấn công, không xúc phạm cá nhân.

- QUI ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC. Người quản lý Group dành quyền xóa tư cách thành viên những ai vi phạm những qui định trên mà không cần thông báo trước.

Để THAM GIA Group Quản lý doanh nghiệp, các anh chị vui lòng đăng ký thành viên theo biểu mẫu sau Link: https://forms.gle/1ebg6geZkXD2iNPC7

Đăng Nhập