Conference

Các hội nghị có qui mô toàn quốc, được Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức định kỳ. Chẳng hạn như sự kiện thường niên Việt Nam Business Outlook.

Workshops

Các buổi hội thảo qui mô vừa (offline định kỳ) và nhỏ (coaching) do các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu đứng ra chia sẻ.

Socialize

Các chương trình giao lưu, kết nối kinh doanh, ăn trưa, tiệc tối, gala dinner do group tổ chức vài lần trong năm.

Đăng Nhập