Chia Sẻ Tài Liệu

Tài liệu chia sẻ bởi các diễn giả của offline, hội nghị, workshop... Được chia sẻ với sự đồng ý của các diễn giả.

 

Vĩ Mô và Ứng Phó 2024-Do Hoa-VBO2024 FEATURED
 563 Downloads
 2.64 MB

Bài chia sẻ của diễn giả Đỗ Hòa, CEO Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị tại Hội nghị VIETNAM BUSINESS OUTLOOK 2024, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 272, Q3, TPHCM ngày 17/11/2023.
Bài trình bày của diễn giả Kha Lệ Trinh - Strategic Partnership Manager - TikTok for Business, tại Hội nghị VIETNAM BUSINESS OUTLOOK 2024, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 272, Q3, TPHCM ngày 17/11/2023. 

Xu Hướng Tiêu Dùng 2024-DzungNguyen - NIQ FEATURED
 545 Downloads
 2.02 MB

Bài trình bày của Mr. Dzũng Nguyễn tại sự kiện VIETNAM BUSINESS OUTLOOK 2024, diễn ra vào ngày 17/11/2023 tại Trung tâm Hội nghị 272 TP. HCM.
Tổng hợp phần trình bày của các diễn giả tại sự kiện Vietnam Business Outlook 2022. Bao gồm: Mr. Đỗ Hòa (TGĐ - Công ty tư vấn Tinh Hoa Quản Trị); Mr. Trần Viết Huân (CTO - Sonkim Group, Vice President - CIO Vietnam); Ms. Nguyễn Cao Ngọc Dung ..

VBO2021 - Do Hoa - Tinh Hoa Quan Tri
 743 Downloads
 1.43 MB

Presentation của Mr. Do Hoa, TGĐ Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị, Founder Group Quản Lý Doanh Nghiệp.
Presentation của Ms. Ha Thi Huong Giang, Giám đốc Tổng Chế Độ Đãi Ngộ KV Đông Nam Á, Mondelez Viet Nam.

VBO2021 - Vu Kim Hanh - BSA
 507 Downloads
 180.84 KB

Presentation của Ms. Vu Kim Hanh, CEO BSA, Chủ Tịch Hội Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.

VBO2021 - Ngo Dang Khoa - HSBC VN
 563 Downloads
 1.17 MB

Presentation của Mr. Ngo Dang Khoa, Giám đốc Toàn quốc Khối Kinh Doanh Tiền Tệ và Thị Trường Vốn, HSBC Viet Nam.

Đăng Nhập