Tóm tắc nội dung phần chia sẻ của diễn giả Michael Minh Đỗ tại buổi offline ngày 05/06/2022 do Group Quản lý doanh nghiệp tổ chức.

 

Diễn giả: Michael Minh Đỗ - CEO Wolf Solutions

 

Chuyển đổi số qua 3 giai đoạn:

  1. Ứng dụng: business application như giao tiếp, phần mềm quản lý,…
  2. Tối ưu: các ứng dụng sẽ được linh hoạt sử dụng không chỉ trong điện thoại mà còn có thể áp dụng được IoT (internet of things) ở mọi nơi, mọi lúc
  3. Chuyển đổi: hợp nhất được các nguồn dữ liệu (data) lại để có thể ứng dụng được AI trong dự báo

Một dự án chuyển đổi số sẽ gồm có 3 giai đoạn

Giai đoạn 1: Là giai đoạn chuẩn bị gồm có 2 phần

1.1. Phần 1: Business Alignment: gồm có xem xét strategy, vision, rồi đánh giá nhu cầu của các phòng ban, mục tiêu cho từng giai đoạn, đánh giá để có những chuẩn bị về con người và các quy trình trong tổ chức

1.2. Phần 2: Digital Transformation Plan:

Theo diễn giả muốn thực hiện chuyển đổi số thành công thì doanh nghiệp/tổ chức cần phải lên một bảng quy hoạch kiến trúc tổng thể và chi tiết đầy đủ theo system thinking. Cũng như xây dựng một ngôi nhà người ta cũng phải có phải bảng vẽ thiết kế, bảng vẽ kết cấu xây dựng, trang trí nội thất, cung cấp điện, nước, cáp thông tin, v.v… và cả đội ngũ thiết kế, tư vấn giám sát và thi công phù hợp. Kèm đó là những quy trình, chức năng, những yêu cầu của từng chức năng, chi phí, đội ngũ tham gia dự án, và cả thời gian cho từng giai đoạn của dự án. Trong từng phần chi tiết diễn giả điều có những giải thích và ví dụ cụ thể. Tuy nhiên những thông tin này chỉ giới hạn cho các thành viên tham dự trực tiếp của workshop

Giai đoạn 2: Là giai đoạn triển khai gồm có 2 phần:

2.1. Phần 1: Vendor/ Platform selection:

Lực chọn vendor/platform cần phải cẩn trọng lựa chọn cho phù hợp với tiêu chí về business aligment mà còn có thể tích hợp được hệ thống, mở rộng, an toàn, chi phí hợp lý. Tổ chức có thể tự xây dựng các ứng dụng cho mình hoặc mua từ bên ngoài dựa vào các tiêu chí của mình. Mỗi lựa chọn đều có những thuận lợi và bất lợi nhất định. Điều quan trọng là thực hiện digital transformation nên được xem là một dự án đầu tư do đó cần phải xem xét nghiêm túc thì mới có thể nhận được kết quả mong đợi. Chi tiết các thông tin lựa chọn ra sao đã được diễn giả trình bày cụ thể cho các thành viên tham dự trực tiếp.

2.2. Phần 2: Implementation:

Phần này quan trọng nhất là phương pháp quản lý dự án phù hợp làm sao có thể thực hiện được quá trình chuyển đổi số đúng tiến độ. Có thể kết hợp phương pháp quản lý dự án theo truyền thống hoặc agile. Tuy nhiên, lưu ý rằng các thành viên tham gia dự án không phải chỉ có một nhóm dự án mà nó còn liên quan đến Ban lãnh đạo, các nhà quản lý và nhân viên thừa hành nữa. Vì vậy cần phải đẩy nhanh quá trình học hỏi, điều chỉnh và cải tiến cũng như quản trị các rủi ro. Nếu làm khéo sẽ tiết kiệm chi phí nếu kéo dài do thay đổi kết cấu, hoặc bảng thiết kế v.v… thì sẽ tiêu tốn nguồn lực của tổ chức rất nhiều

Giai đoạn 3: Performance gồm có 2 phần:

3.1. Phần 1: Users adoption

Phần này quan trọng. Sau khi chạy thử nghiệm và nghiệm thu thì đây giai đoạn đưa vào sử dụng các phần mềm trong chuyển đổi số. Câu hỏi đặt ra là những phần mềm này mang lại những ích lợi gì cho người dùng bao gồm từ Ban lãnh đạo, các nhà quản lý và nhân viên thừa hành? Do những lợi ích của từng cấp độ trong doanh nghiệp khác nhau do đó, nhóm dự án cần phải có những kế hoạch training phù hợp cho từng đối tượng, ghi nhận các phản hồi và giải đáp thắc mắc để họ sử dụng rành rẽ các phần mềm này. Những ví dụ sinh động đã được diễn giả diễn giải cụ thể cho thành viên tham gia trực tiếp.

3.2. Phần 2: Scalability

Sau khi hệ thống đi vào hoạt động thì các công tác bảo trì, bảo dưỡng, duy tu, bảo mật đối với hệ thống thực hiện như thế nào? Việc nâng cấp hệ thống do tổ chức mở rộng quy mô ra sao? Hay yêu cầu nhập dữ liệu nhiều hơn thì mức độ mở thêm vùng data ra sao?

Trên đây là những thông tin recap cho bài chia sẻ của diễn giả Michael Minh Đỗ cho Group Quản lý doanh nghiệp tổ chức.

Thay mặt Ban Quản trị Group, chúng tôi chân thành cảm ơn Diễn giả, Quý anh/chị đã dành thời gian tham gia buổi workshop của Group. 

>> Xem thêm: Hình ảnh offline "Phương pháp chuẩn bị và triển khai dự án chuyển đổi số thành công".

 

 

Đăng Nhập