Bốn Phương Pháp Sáng Tạo - Cải Tiến - Đột Phá Của Do Thái

Bốn Phương Pháp Sáng Tạo - Cải Tiến - Đột Phá Của Do Thái

Hội thảo Bốn Phương Pháp Sáng Tạo - Cải Tiến - Đột Phá Của Do Thái diễn ra vào sáng ngày 25/8/2019 (Chủ Nhật) sẽ thảo luận về:

1. Ba bước quản trị sự thay đổi thành công để thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động, cạnh tranh hung dữ & đói khát
2. Tinh thần sáng tạo - cải tiến - đột phá của Do Thái tạo nền tảng thành công ngày nay của Quốc Gia Israel.
3. Thực hành bài tập 4 phương pháp sáng tạo - cải tiến - đột phá của Do Thái giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả tức thì.

Ngày 8:30 am 25-08-2019
Kết Thúc 12:15 pm 25-08-2019
Ngày Bắt Đầu Đăng Ký 8:00 pm 12-08-2019
Số chỗ ngồi 120
Ngày Ngưng Nhận 11:00 pm 23-09-2019
Vé Mỗi Người 150,000VND
Địa Điểm VCCI (Hội trường lầu 4)
Categories OFFLINE HCM

Hãy kết nối!

Mời tham gia vào cộng đồng của chúng tôi. Phát triển mạng lưới và biết thêm nhiều người mới!

Sorry, we currently have no events.
View All Events

Album Sinh Hoạt 1

Album Sinh Hoạt 2

Album Sinh Hoạt 3

Album Sinh Hoạt 4

VBO 2019

Album Sinh Hoạt 5

Album Sinh Nhật 2

Thành Viên