Bồi Dưỡng Nhân Tài Cho Tổ Chức

Bồi Dưỡng Nhân Tài Cho Tổ Chức

Hội thảo Bồi Dưỡng Nhân Tài Cho Tổ Chức diễn ra vào sáng ngày 20/10/2019 (Chủ Nhật) sẽ thảo luận về:

Thu hút và giữ chân người tài luôn là chủ đề NAN GIẢI của các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs
Các câu hỏi đau đầu thường gặp là:

• Công ty tôi còn nhỏ làm sao thu hút được người tài?
• Nguồn lực của công ty còn hạn chế, làm sao giữ chân nhân viên giỏi?
• Có nên đầu tư nhiều vào phát triển nguồn nhân lực nội bộ hay không? Và nếu đầu tư xong mà họ lại ra đi thì sao?
• Công ty đã đầu tư rất nhiều vào đào tạo và phát triển nhân viên nhưng tại sao một thời gian sau họ lại ra đi?
• …..

Và câu hỏi lớn đặt ra là “Làm sao với nguồn lực hiện tại, công ty vẫn có khả năng phát triển và giữ chân các cộng sự xuất sắc đồng thời thu hút thêm người tài về với tổ chức?’’

Với 20 năm học hỏi từ trải nghiệm thực tế tại 3 tập đoàn lớn từ Châu Á, Châu Âu & Mỹ, cùng với quá trình học hỏi và trải nghiệm riêng của bản thân, diễn giả HOÀNG VĂN QUYỀN muốn chia sẻ đến các bạn một góc nhìn ứng dụng trong việc bồi dưỡng nhân tài cho tổ chức, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Ngày 8:30 am 20-10-2019
Kết Thúc 12:15 pm 20-10-2019
Ngày Bắt Đầu Đăng Ký 8:00 pm 06-10-2019
Số chỗ ngồi 120
Ngày Ngưng Nhận 5:00 pm 18-10-2019
Vé Mỗi Người 150,000VND
Địa Điểm VCCI (Hội trường lầu 4)
Categories OFFLINE HCM

Hãy kết nối!

Mời tham gia vào cộng đồng của chúng tôi. Phát triển mạng lưới và biết thêm nhiều người mới!

Sorry, we currently have no events.
View All Events

Album Sinh Hoạt 1

Album Sinh Hoạt 2

Album Sinh Hoạt 3

Album Sinh Hoạt 4

VBO 2019

Album Sinh Hoạt 5

Album Sinh Nhật 2

Thành Viên