SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Hội thảo PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC diễn ra vào sáng ngày 15/12/2019 (Chủ Nhật):


Một đội bóng được tổ chức tốt, quy củ và khoa học, thuần thục theo chiến thuật sẽ không dễ dàng bị khuất phục trước một đội bóng nhiều ngôi sao.

Thành bại trong kinh doanh, đến từ nhiều yếu tố. Bên cạnh sản phẩm hay chiến lược kinh doanh, năng lực của tổ chức và cách vận hành tổ chức là một trong những tính quyết định cho sự thành bại.

Một tổ chức mà mỗi cá nhân hiểu được vai trò từng vị trí, biết mình phải làm gì để cùng tổ chức phát triển, thêm người lãnh đạo biết dẫn dắt, biết vận dụng các quy trình hoạt động hiệu quả giúp cho tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Với vai trò là những nhà quản trị doanh nghiệp, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh doanh chúng ta còn nhiệm vụ phát triển tổ chức. Hai nhiệm vụ này đồng hành với nhau- tương sinh lẫn nhau. Nếu không thể phát triển năng lực tổ chức, chúng ta khó có thể phát triển kinh doanh, và ngược lại.

NỘI DUNG CHÍNH NĂNG LỰC TỔ CHỨC
I. KHÁI NIỆM NĂNG LỰC TỔ CHỨC
II. CÁC YẾU TỐ NĂNG LỰC
III. NHẬN DIỆN CÁC TRỞ LỰC
IV. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Ngày 8:30 am 15-12-2019
Kết Thúc 12:15 pm 15-12-2019
Ngày Bắt Đầu Đăng Ký 8:00 pm 01-12-2019
Ngày Ngưng Nhận 5:00 pm 13-12-2019
Capacity 120
Vé Mỗi Người 150,000VND
Địa Điểm VCCI (Hội trường lầu 4)

Tham gia group quản lý doanh nghiệp

Giới thiệu Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Tham gia group quản lý doanh nghiệp

Làm thế nào để trở thành thành viên Group?

Nhà tài trợ

Làm sao để tài trợ cho hoạt động của group?

ông Đỗ Hòa

Đỗ Hòa - Founder Group Quản Lý Doanh Nghiệp